traditional ‘glazure’ without glaze

About iron dezoxidation – за желязната дезоксидация

в огнената стихия родени – саждички*, навлизащи в малък залив на теракотените хълмове

те завземат най-удобните за тях пори между плочиците кристализиралата глина и в последствие ще окажат съпротивление на навлизането на водата в земята.

ребрата oт кораб полузарит в брега – варвиков скелет от древна радиолария заседнала в глинестия плаж или силициеви, или кварцови частици от песъчинки в микроструктурата на глинестата маса? Толкова са големи и саждичките в приблизителен мащаб.

_____________________

*със лодката на термодинамиката – в рисунката химичния процес на пламъците е представен като огънатата ладия на огъня. температурата на огненото море е бялото заливче, а нажежената до червено керамика – хълмовете на прибрежието, потъмняващия плаж е дълбочината до която ще се настанят зер саждествата** – потомци на дървото. От каквото е и плажа – пепелния*** слой по материка на керамичния тектон.

** зер – титла

*** пепелищата не са зер саждите – обичайно те остават в печката при обикновенното горене, а саждите -отлитат през комина, за да се възвърнат към природния кръговрат като въглеродната храна на дървото